Kim Witthoff – litterær oversætter

“Og hvis det er sandt, Gud min Herre, at kvinden er så afskyelig, som mange påstår – og det må være sandt, eftersom du selv siger, at fleres personers vidnesbyrd står til troende – ak! min Gud! hvorfor har du så ikke skabt mig som mand, således at mine tilbøjeligheder kunne tjene dig, så jeg aldrig nogensinde tog fejl og var lige så perfekt, som mændene siges at være!”

(Fra: ogen om kvindernes by (ca. 1405) af Christine de Pizan; uddrag fra antologien Den politiske filosofis historie, Hans Reitzels forlag, 2022)