Kim Witthoff – litterær oversætter

“Den første lov, som P. Valerius lavede efter at have drevet kongerne ud af Rom, fastslog, at de øverste embedsmænd skulle indsættes af folket, og samme lov blev, som Contarini fortæller, indført i Venedig, da man samlede sig for at etablere en republik.

Den bliver således strengt overholdt, og den bliver det endnu mere i monarkierne, hvor de mindste fogeder, sergenter, retsskrivere, trompetblæsere og råbere, som hos romerne blev indsat og afsat af embedsmændene, skal godkendes af herskeren, og det gælder helt ned til målere, landmålere, svinekontrollører og andre lignende embedsmænd, der udfører deres arbejde efter gældende forordninger.”

(Fra: Seks bøger om staten (1576) af Jean Bodin; uddrag fra antologien Den politiske filosofis historie, Hans Reitzels forlag, 2022)