Curriculum vitæ

ERHVERVSERFARING

2007 – 2018: IA Sprog, København

 • Underviser i dansk som andetsprog på Danskuddannelse 2 og 3 samt beskikket censor til Prøve i Dansk 3
 • Vejleder med varetagelse af kursistinterviews, indplaceringstest og progressionssamtaler
 • Administrativ koordinator i arbejdet med etableringen af nye arbejdsgange for registrering af kursisttilmeldinger og –betalinger.

2007-2013: Udenrigsministeriets Kompetencecenter, København

 • Sprogkonsulent med ansvar for udvikling og afholdelse af centrets kurser i kommunikation og skriftligt dansk som modersmål og fremmedsprog
 • Ansvarlig for afholdelse og vurdering af test i skriftligt dansk som modersmål for ansøgere til stillinger i Udenrigsministeriet.
 • Udvikler af e-læringsforløb i dansk som fremmedsprog for lokaltansat ambassadepersonale
 • Redaktør på sprogkurset Danish Online (2013), Udenrigsministeriets Kompetencecenter med ansvar for udvikling af kursuskoncept og indhold

2007-2008: Læreruddannelsen, Haslev Seminarium

 • Underviser i dansk på første år af læreruddannelsen

2005-2007: Prins Henriks Skole, København

 • Lærer i dansk som andetsprog og modersmål i grundskole og gymnasium
 • Pædagogisk konsulent med ansvar for udvikling af undervisningen i dansk

2002-2004: Ecole Nationale d’Administration, Paris

 • Ekstern lektor i dansk sprog og danske samfundsforhold
 • Medlem af juryen for sprogtest ved de årlige optagelsesprøver

1998-2004: Université de Paris IV Sorbonne, Paris

 • Dansk lektor, underviser i dansk sprog og litteratur på grunduddannelse og overbygning
 • Redaktør og projektleder på cd-rom’en Le Danemark (2006), Université  de Paris IV Sorbonne og Filmhøjskolen i Ebeltoft med ansvar for realiseringen af projektets sprogkursus og for udvikling af kursusmateriale

1997-1998: Studieskolen, København

 • Underviser i dansk som andetsprog

UDDANNELSE

1999-2000: DEA-grad, Département d’Etudes Nordiques, Université de Paris IV Sorbonne (Specialetitel: La Rhétorique dans la littérature baroque danoise et française)

1991-1997: Cand.mag. i dansk med tilvalg i retorik og filosofi, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet (Specialetitel: Form og diskurs. En studie i J.P. Jacobsens lyrik)

1995-1996: Ni måneders studieophold på Département des Lettres Modernes, Université Paul Valéry, Montpellier, Frankrig

1986-1988: Studerende på pianistlinjen, Nordjysk Musikkonservatorium, Aalborg

1981-1984: Musiksproglig student, Hasseris Gymnasium, Aalborg

Tilbage