Skrivekurser

Til ansatte i centraladministrationen og større offentlige eller private organisationer, som efterspørger større sikkerhed i skriftlig kommunikation, afholder jeg kurser i skriftlig dansk og formidling. Kurserne kan afholdes både som ene- og holdundervisning. 

Alle kurser skræddersys og inddrager så vidt muligt deltagernes egne tekster, som vil indgå i eksempelmaterialet i undervisningen.

Jeg kan tilbyde følgende kurser:

Skriv bedre dansk:  Kurset afholdes over 2 dage på 6 lektioner og er udformet som et sprogværksted med vekselvirkning mellem teori og praksis. I løbet af de to dage gennemgås sprogregler, ordvalg, sætningsopbygning og de vigtigste retningslinjer for moderne kommunikation. Gennemgangen af de enkelte punkter er efterfulgt af praktiske øvelser. 

Deltagerne får gennem kurset styrket deres fornemmelse for korrekt sprogbrug og bliver desuden instrueret i anvendelsen af opslagsværker og elektroniske hjælpemidler.

Kommakursus: Et endagskursus på seks lektioner rettet mod personer, som har behov for at blive indført i de seneste regler for kommatering og anden tegnsætning. I undervisningsforløbet præsenteres først de forskellige sætningsled, sætningsopbygningen i helsætning og ledsætning og forskellige typer af indskud, hvorefter kommareglerne gennemgås og afprøves i praksis.

I løbet af kurset bliver deltagerne i stand til at anvende komma og de øvrige tegn korrekt. De vil desuden opnå forståelse for god sætningsopbygning med henblik på brugervenligt skriftsprog.

Akademisk dansk for udlændinge: Kurset henvender sig til personer, der ikke har dansk som modersmål, og som har brug for større sikkerhed i at skrive korrekt og klart akademisk dansk. Undervisningen planlægges i samarbejde med deltagerne og kan afvikles som et kortere eller længere forløb med en eller flere ugentlige mødegange.

Kurset gennemgår særlige vanskeligheder i akademisk skriftsprog og giver deltagerne strategier til at få fokus på sproglig præcision og korrekthed.